Kårlokalen


Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 C, 00950 Helsingfors.

Gå upp för trappan på vänstra sidan om huset och välj den bortre dörren.

Att promenera eller cykla från Botby metrostation går bra, då det finns cykel- och gångväg längs Österleden. Alternativt är buss 97 från t.ex Östra centrums metrostation. Kolla in det bästa alternativet för Dig på Ruttplaneraren.

Att komma med bil går bra, då det finns en parkeringsplats till vänster om huset.

Tyvärr kan vi inte motta snigelpost då vi inte har någon brevlåda vid kårlokalen.


 

Kårstyrelsen 2017

   
       
Kårchef Theo Kovero theo.kovero@gmail.com 0400 619 429
Vicekårchef Christoffer Lemström toffelemstrom@gmail.com 0400 641 314
Sekreterare Maria Kovero maria.kovero@gmail.com 040 560 5304
Ekonom Ronnie Åhman ronnie.ahman@scout.fi 050 526 0028
Ledamot Maya Hänninen maya.hanninen@scout.fi 050 420 1166
Ledamot Victor Lindén xwood4000@gmail.com 045 342 3025
     

 

 


Åldersgruppsledarna


Vargungeledarna  
       
Akela Victor Lindén xwood400@gmail.com 045 342 3025
Ledare Wilhelm Bergström wilhelm.bergstrom@gmail.com 044 977 4360 
Ledare Maximillian Slotte max.slotte99@gmail.com 040 710 0773
Ledare Robin Korpela robin.korpela@gmail.com 040 353 6543
Ledare Nico Nordlund nico.h.nordlund@gmail.com 040 353 0817
         
Äventyrscoutledarna  
       
Ledare Theo Kovero theo.kovero@gmail.com 0400 619 429
Ledare Christoffer Lemström toffelemstrom@gmail.com 0400 641 314
Ledare Andreas Wadenström    
     
Spejarscoutledarna    
       
Ledare Theo Kovero theo.kovero@gmail.com 0400 619 429
Ledare Christoffer Lemström toffelemstrom@gmail.com 0400 641 314
Ledare Andreas Wadenström    
     
Explorerscoutledare    
     
Lots      
       
Roverscoutledare    
     
Lots Maria Kovero maria.kovero@gmail.com 040 560 5304
       
       

Meddela alla förändringar i Dina kontaktuppgifter åt Maria.

Om Du tycker att scoutingen inte passar dig. Kom ihåg att meddela Maria snarast.