Den här sidan är endast i kårens interna bruk

Vad är handslaget


Handslaget är en beskrivning på uppdraget i kåren. Handslaget kan jämföras med ett arbetsavtal som görs inför ett sommarjobb.

Handslaget är till för att bestämma vad uppdraget innebär och vad som förväntas av personen som tar emot uppdraget. Handslaget innebär också ansvar för uppdraget.

Handslaget görs mellan uppdragstagaren och en utsedd handslagsförrättare.

Ta tid på er då ni fyller i handslagsformuläret så att båda parterna förstår vad uppdraget innebär.

Det är väldigt viktigt att parterna håller kontakt med varandra under uppdragsperioden. Det är också viktigt att komma överens om hur och hur ofta ni håller kontakt med varandra så att båda parterna vet hur uppdraget framskrider.

Om uppdragstagaren väljer en annan stödperson än handslagsförrättaren så bör stödpersonen meddelas om saken.

Uppdragets längd varierar beroende på vilket uppdag du har.

Kom ihåg att kåren ger sitt fulla stöd åt båda parterna och det finns alltid hjälp till hands. Fråga gärna om någonting känns oklart.

 

Handslagsförrättaren


Handslagsförrättaren skall noggrant bekanta sig med handslagsformuläret för att förstå innebörden och kunna leda diskussionen på rätt sätt.

Handslagförrättaren bör veta vad uppdraget innebär och skall kunna handleda uppdragstagaren då handslaget görs.

Handslagsförrättaren fyller i formuläret och leder diskussionen.

Handslagsförrättaren är i kontakt med uppdragstagaren och kommer överens om när handslaget görs. Det är bäst att handslaget görs face-to-face.

Om handslaget görs t.ex via Skype skall handslagsförrättaren dela sin skräm med uppdragstagaren för att han skall kunna följa med vad som antecknas.

Handslagsförrättaren tar på förhand reda på uppdragstagarens medlemsnummer, via Kuksa, som behövs för att bekräfta handslaget.

Handslagsförrättaren skall bekräfta formuläret med sin epost varefter det skickas till handslagsförrättarens epost. Handslagsförrättaren vidarebefodrar en kopia på handslaget åt uppdragstagaren.

Handslaget skickas även automatiskt som information åt kårchefen.

 

Uppföljning


Uppföljningen sker efter uppdragsperioden slut. Då diskuterar handslagsförrättaren och stödpersonen, om ej samma, tillsammans med uppdragstagaren om hur uppdraget har gått. Handslagförrättaren kallar parterna till uppföljningen.

Uppdraget anses vara avslutat då allt är i sin ordning och en genomgång av uppdraget utförts.

Kom ihåg att ta fram handslaget då ni gör uppföljningen, så att ni kan gå tillbaka och kolla vad ni kommit överens om.

Uppföljningen kan antingen göras skriftligt eller muntligt, vilket båda parterna kommer överens om då handslaget görs. Väljer ni skriftligt så görs den per epost av båda parterna.

Uppföljningen skall gå i uppbyggande anda där alla parterna ger feedback om hur uppdraget har gått. Kom ihåg att tacka uppdragstagaren för det han eller hon gjort.

 

Om livssituationen ändras under uppdragsperioden är både handslagsförrättaren och uppdragstagaren skyldiga att genast meddela kårchefen så att kåren kan hitta ersättare.

Handslaget i Nordsjö Skogsriddare

Hur håller vi kontakt
Hur ofta håller vi kontakt. Det här är viktigt
Handslaget är
Handslaget för uppdraget
Uppföljningssätt efter utfört uppdrag
Genom att bekräfta handslaget med ditt för- och efternamn samt medlemsnummer, har du förstått och frivilligt tagit emot uppdraget och lovar att sköta det på bästa möjliga sätt. Du får en kopia på handslaget per epost av handslagsförrättaren.
Genom att bekräfta handslaget med din epostadress, har du förstått att du fungerar som handslagsförättare och att det hör till dina skyldigheter att stöda och vid behov hjälpa uppdragstagaren i hans eller hennes uppdrag samt kalla till uppföljning efter avslutad uppdragsperiod. Du får en kopia på handslaget per epost.
Skriv siffran 7 med bokstäver: