Kårlokalen

Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 C, 00950 Helsingfors.

Gå upp för trappan på vänstra sidan om huset och välj den bortre dörren.

Att promenera eller cykla från Botby metrostation går bra, då det finns cykel- och gångväg längs Österleden. Alternativt är buss från t.ex Östra centrums metrostation. Kolla in det bästa alternativet för Dig på Ruttplaneraren.

Att komma med bil går bra, då det finns en parkeringsplats till vänster om huset.

Tyvärr kan vi inte motta snigelpost då vi inte har någon brevlåda vid kårlokalen.


Skicka epost till kåren

 

Kårstyrelsen

   
       
Kårchef Theo Kovero 0400 619 429
Vicekårchef Victor Lindén 045 342 3025
Sekreterare Maria Kovero 040 560 5304
Kårekonom Ronnie Åhman 050 526 0028
Ledamot Maya Hänninen 050 420 1166
Ledamot Chrstoffer Lemström 0400 641 314
       

Åldersgruppsledarna

 Vargungeledarna    
         
Akela Victor Lindén   045 342 3025
Ledare Theo Kovero   0400 619 429
           
 Äventyrscoutledarna    
         
Ledare Theo Kovero   0400 619 429
Ledare Victor Lindén   045 342 3025
       
 Spejarscoutledarna      
         
Ledare Theo Kovero   0400 619 429
Ledare Victor Lindén   045 342 3025
       
 Explorerscoutledare      
  Våra duktiga explorerscouter    
  fungera som ledare      
         
 Roverscoutledare      
       
Lots Maria Kovero   040 560 5304
         
         

Meddela alla förändringar i Dina kontaktuppgifter åt Maria.

Om Du tycker att scoutingen inte passar dig. Kom ihåg att meddela Maria snarast.