Kårlokalen

Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 C, 00950 Helsingfors.

Gå upp för trappan på vänstra sidan om huset och välj den bortre dörren.

Att promenera eller cykla från Botby metrostation går bra, då det finns cykel- och gångväg längs Österleden. Alternativt är buss 97 från t.ex Östra centrums metrostation. Kolla in det bästa alternativet för Dig på Ruttplaneraren.

Att komma med bil går bra, då det finns en parkeringsplats till vänster om huset.

Tyvärr kan vi inte motta snigelpost då vi inte har någon brevlåda vid kårlokalen.


Skicka epost till kåren

 

Kårstyrelsen

   
       
Kårchef Theo Kovero 0400 619 429
Vicekårchef Christoffer Lemström 0400 641 314
Sekreterare Maria Kovero 040 560 5304
Ekonom Ronnie Åhman 050 526 0028
Ledamot Maya Hänninen 050 420 1166
Ledamot Victor Lindén 045 342 3025
       

Åldersgruppsledarna

 Vargungeledarna    
         
Akela Victor Lindén   045 342 3025
Ledare Wilhelm Bergström   044 977 4360
*Ledare Maximillian Slotte   040 710 0773
*Ledare Robin Korpela   040 353 6543
*Ledare Nico Nordlund   040 353 0817
  * Ledarna utför sin värnplikt        
 Äventyrscoutledarna    
         
Ledare Theo Kovero   0400 619 429
Ledare Christoffer Lemström   0400 641 314
Ledare Andreas Wadenström      
       
 Spejarscoutledarna      
         
Ledare Theo Kovero   0400 619 429
Ledare Christoffer Lemström   0400 641 314
Ledare Andreas Wadenström      
       
 Explorerscoutledare      
  Våra duktiga explorerscouter    
  fungera som ledare      
         
 Roverscoutledare      
       
Lots Maria Kovero   040 560 5304
         
         

Meddela alla förändringar i Dina kontaktuppgifter åt Maria.

Om Du tycker att scoutingen inte passar dig. Kom ihåg att meddela Maria snarast.