Scoutidealen

Scoutidealen, som man i löftet lovar följa, ökar i antal under scoutstigen från vargungarnas två ideal till roverscouternas sju.

En vargunges ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen

 En äventyrsscouts ideal är att
 respektera andra
 älska och skydda naturen
 vara ärlig och pålitlig

En spejarscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser

En explorerscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser
känna sitt ansvar och göra sitt bästa

En roverscouts ideal är att
respektera andra
älska och skydda naturen
vara ärlig och pålitlig
främja vänskap över gränser
känna sitt ansvar och göra sitt bästa
utveckla sig själv som människa
söka sanningen i tillvaron

 

Scoutlöftet

Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten,

vara andra till hjälp och följa idealen i mitt liv.

 

Valspråket

Valspråket för alla åldersgrupper är:

Var redo!

 

Scoutmetoden

1. Att leva enligt scoutingens värderingar
Scoutlöftet,  -idealen och valspråket beskriver scoutingens värderingar. Genom att följa dem binder sig scouten till scoutingens värderingar.

2. Symbolik
Scoutsymboliken omfattar sätt att verka, innehåll och föremål som har en gemensamt känd betydelse. Barn och unga sammanförs med hjälp av gemensamma symboler till den egna gruppen, till kåren och till den världsomfattande scoutrörelsen.

3. Verksamhet med stigande svårighetsgrad
Var och en får lämpligt utmanande uppgifter. Ett för åldersgruppen lämpligt program hjälper scouten att växa.

4. Patrullsystemet
I scoutverksamheten fungerar man i grupper av jämlika i vilka man tillsammans fattar beslut och delar på ansvaret.

5. Learning by doing
Att lära sig genom att göra är naturligt för barn och unga. Inom scoutverksamheten lär man sig genom att uppleva och göra.

6. Vuxet stöd
Inom scoutverksamheten verkar barn, unga och vuxna tillsammans.  Barn och unga växer, deltar och har möjlighet att påverka sin omvärld för att de har vuxna som stöder dem.

7. Goda gärningar
Inom scoutverksamheten lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själv och för andra. Verksamhet som strävar efter andras välmående gynnar gemenskap och grupptillhörighet i samhället.

8. Verksamhet i naturen
Inom scoutverksamheten verkar barn och unga i naturen, som är en upplevelserik verksamhets- och inlärningsmiljö.