Kårunderstöd

Kåren uppmuntrar sina medlemmar att delta i olika evenemang, kurser och läger som andra än kåren ordnar genom att bevilja finansiella understöd.

Understödets storlek beror på hur stort deltagarpriset är och hur många från kåren som deltar samt hur många som söker om understöd. Varje ansökan behandlas individuellt.

Kårens egna evenemang ordnas enligt självkostnadsprincipen och för dem kan man endast i väl övervägda fall beviljas understöd. Understödsansökningarna behandlas av kårstyrelsen.

Insjuknar du eller av annan betungande orsak inte kan delta i evenemanget som understöds helt eller delvis av kåren är du skyldig att meddela arrangören samt kårchefen. Din målsman måste skriftligen meddela kårchefen och kårekonomen per epost om orsaken. Kårstyrelsen behandlar fallen individuellt.

Blir du borta utan giltig orsak från evenemanget betalar du deltagaravgiften själv.

Det lönar sig alltid att fråga om du är osäker hur du skall göra.

 

Följande evenemang understöds delvis av kåren:

Spejardagar

Explorerdagar

Äventyrsscoutnatten

Treklöver-Gilwell kurs

Läger utomlands och i hemlandet

Utekurs

Räkningen går alltid hem till deltagaren och understödet betalas i efterhand.

 

Följande evenemang understöds i sin helhet av kåren:

I-hjälpen kurser

Grundutbildning för scoutledare

Stadsmanövrar

Vudagar

Ledardagarna

Lagtävlingar i region och Finlands Scouters regi

Åldersgruppsprogrammoduler

Räkningen går direkt till kåren.

 

Fyll i formuläret nedan eller skriv en fritt formulerad ansökan som du skickar till kårekonomen. Understödsansökningarna behandlas på nästa styrelsemöte varefter du får meddelande om utslaget per epost. 

Skriv i ansökan varför du vill delta i evenemanget samt vilken nytta kåren har av att du deltar. Skriv också hur stor deltagaravgiften är och hur mycket du ansöker om.

Med en välformulerad ansökan har du större chans att få understöd. Du kan be om hjälp av dina föräldrar, men det är meningen att du skriver ansökan själv.

Bifoga en kopia på deltagaravgiften och ange kontonumret för utbetalning av understödet.

 

Kårekonom

Ronnie Åhman

050 526 0028

Ansökan om understöd

Skriv siffran 7 med bokstäver: