Din förmån

  • Medlemskap i Nordsjö Skogsriddare, WOSM, WAGGGS, Finlands Scouter och FiSSc som berättigar till deltagande i organisationernas evenemang och kurser.
  • Medlemsservice enligt behov.
  • Scoutposten – FiSSc:s medlemstidning som utkommer 6 ggr/år.
  • Partio; SP-FS:s medlemstidning som utkommer 6 ggr/år.
  • Rabatt i scoutbutikerna Partioaitta och Scandinavian Outdoor mot uppvisande av medlemskortet.

 

 

Vad får scouten för betald medlemsavgift?

När medlemsavgiften är betald är ditt barn medlem i Nordsjö Skogsriddare och därmed också medlem i Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Medlemskapet i Nordsjö Skogsriddare, FiSSc och SP-FS berättigar till deltagande i kårens verksamhet samt organisationernas olika evenemang och utbildning och i och med medlemsskapet är scouten försäkrad. Scoutförsäkringen är en andrahandsförsäkring som gäller under scoutevenemang. Scouten får tidningarna Scoutposten och Partio och genom att visa upp medlemskortet får hon/han rabatt i scoutaffärer runt om i landet.

 

Medlemskap i FiSSc

Så gott som alla scoutkårer som bedriver scoutverksamhet på svenska i Finland är medlemmar i FiSSc (Finlands Svenska Scouter), därmed är kårernas medlemmar också medlemmar i FiSSc. För att kunna beviljas medlemskap i FiSSc måste scoutkåren vara en registrerad förening och verksamheten bör utgå från scoutingens värderingar och följa scoutprogrammet samt Föreningslagen.

FiSSc uppbär en medlemsavgift av alla sina medlemmar. Kårerna uppbär vanligtvis också en medlemsavgift av sina medlemmar. Scouten betalar sin medlemsavgift till FiSSc via kåren.