Scoutterminologi

Akela: Vargungeflockens ledare kallas akela. Han/ hon är en roverscout eller en äldre ledare.

BP: Robert Baden-Powell (bii-pii), senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell. Han grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.

Explorerscout: 15-17 årig scout. Har egen verksamhet, men kan också ha ledaruppdrag i kåren om han/hon vill.

Förläggning: Ett par dagars utfärd där övernattning vanligtvis sker i stuga.

Hajk: Kortare utfärd med övernattning i t.ex. vindskydd.

Halvplutontält: Ett tält för 15-20 personer. Tältet kan även ha en kamin.

Kapten: Äventyrsscutlagets ledare. Han/hon är en roverscout eller en äldre ledare.

Knop: Sjömannens benämning på knut. En bra knop ska vara lätt att slå och lösa upp.

Kår: Se Scoutkår.

Kårchef: Scoutledare som leder kåren.

Lag: En grupp på 10-15 äventyrsscouter. Laget består av 2-3 patruller.

Lots: Spejar- explorer och roverscouterna ha lotsar som handleder och stöder patrullerna och patrulledarna. Lotsen är en ledare som är äldre än 22 år.

Lägerdop: Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.

Nattmanöver: Kort och lekfull tävling patrullerna emellan. Tävlingen sker utomhus när mörkret lagt sig.

Nigertält: En typ av tält. Tältet rymmer 6 personer, saknar botten och är lättvädrat.

Olave Baden-Powell: B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.

Patrull: En grupp av scouter. Leds av en patrulledare och har regelbundna möten. Patruller finns hos alla åldersgrupper utom vargungarna.

Patrulledare: Ledaren i en patrull, oftast den äldsta eller erfarnaste scouten i patrullen. Förkortas PL

Patrullrådighetstävling: Se Scoutfärdighetstävling. Patrullrådighetstävling förkortas ofta patrullrådd.

Roverscout: Scout i åldern 18-22 år. Har egen verksamhet men kan också fungera som ledare.

Scoutfärdighetstävling: Tävling utomhus patrullerna emellan. På kontrollerna utförs olika typer av uppgifter i scoutfärdighet, t.ex. knopslagning på tid, bedömning av avstånd, första hjälp etc.

Scouthalsduk: En trekantig duk som är en del av scoutdräkten. Den finländska scouthalsduken är blå, medan många kårer har sin egna variant.

Scoutkår: Lokal förening där scouten är medlem.

Scoutledare: Vuxna scoutledare. Förkortas scl.

Scoutläger: Sommarläger för scouterna. Ofta 7 - 10 dagar långt för patrullscouterna. Vargungarna deltar ofta 3-4 dagar av lägret.

Scoutstationen: Administrativt centrum för Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter, Helsingfors Svenska Scouter och de lokala finskspråkiga distrikten och scoutföreningarna. Scoutstationen finns i Tölö, Helsingfors.

Spejarscout: 12-15 årig scout.

Spårning: Kort orientering längs märkt bana. Kontrollerna ät oftast obemannade.

Trefot: En ställning som är ihopsurrad av tre spiror (käppar).

Vargunge: 7-9 årig scout. Kallas ofta för VU.

Vargungeflock: Vargungegruppen i kåren, kan bestå av några kullar.

Vargungekull: En liten grupp av VU:n .

WAGGGS: World Association of Girl Guides and Girl Scouts (flickscouternas världsförbund)

WOSM: World Organisation of Scout Movement (pojkscouternas världsförbund)

Äventyrsscout: 10-12 årig scout.