Äventyrsscouterna


Våra äventyrsscouter är 10-12 år gamla. I vår kår är man äventyrsscout i 3 år. Ca 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag. Under möten lär de sig olika färdigheter som de har nytta av längre fram i sin scoutkarriär och genom livet. Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken.

Äventyrsscouterna är också mycket ute och åker också på utfärder, hajker samt förläggningar.

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Kom ihåg att vi är ute rätt mycket under mötena så ta på Dig kläder enligt väder till varje möte.

 

Äventyrsscouter våren 2020


Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas

 

Programmet under de första två månaderna:

Vårt tema till att börja med kommer att vara olika kulturer run om i världen, så vi kommer att prova på lite olika saker.

 

18.1 Startmöte, vi går igenom vårens program / Vi lär oss om olika språk, skrifter samt musik

25.1 Föräldramöte (endast 1h möte!): Föräldrarna inne på kårlokalen, pojkarna ute

1.2 Vi bekantar oss med frukter, växter och djur från runt om i världen, meddela allergier

8.2 Vi provar göra maträtter från olika kulturer, meddela allergier

15.2 Sportlov, inget möte

22.2 Sagor från olika kulturer

29.2 Besök till Tropicario

Hälsningar Ledarna