Äventyrsscouterna


Våra äventyrsscouter är 10-12 år gamla. I vår kår är man äventyrsscout i 3 år. Ca 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag. Under möten lär de sig olika färdigheter som de har nytta av längre fram i sin scoutkarriär och genom livet. Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken.

Äventyrsscouterna är också mycket ute och åker också på utfärder, hajker samt förläggningar.

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Kom ihåg att vi är ute rätt mycket under mötena så ta på Dig kläder enligt väder till varje möte.


På grund av det rådande läget håller vi möten enligt rådande restriktioner och för tillfälle endast utomhus. Var gärna i kontakt med vår duktiga kårchef Theo Kovero om du har frågor.

Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas