Vargungarna


Våra vargungar är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Förutom intressant veckoprogram så åker de på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår (märken).

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Kom ihåg att vi är ute rätt mycket under mötena så ta på Dig kläder enligt väder till varje möte.

Vu-program våren 2020   


Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas

 

Programmet under de första två månaderna:

Vårt tema till att börja med kommer att vara olika kulturer run om i världen, så vi kommer att prova på lite olika saker.

 

18.1 Startmöte, vi går igenom vårens program / Vi lär oss om olika språk, skrifter samt musik

25.1 Föräldramöte (endast 1h möte!): Föräldrarna inne på kårlokalen, pojkarna ute

1.2 Vi bekantar oss med frukter, växter och djur från runt om i världen, meddela allergier

8.2 Vi provar göra maträtter från olika kulturer, meddela allergier

15.2 Sportlov, inget möte

22.2 Sagor från olika kulturer

29.2 Besök till Tropicario

Hälsningar Ledarna