Vargungarna


Våra vargungar är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Förutom intressant veckoprogram så åker de på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår (märken).

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Kom ihåg att vi är ute rätt mycket under mötena så ta på Dig kläder enligt väder till varje möte.


På grund av det rådande läget håller vi möten enligt rådande restriktioner och för tillfälle endast utomhus. Var gärna i kontakt med vår duktiga kårchef Theo Kovero om du har frågor.

Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas