Spejarscouterna


Våra spejarscouter är 12-14 (15) år gamla. Spejarscouterna är indelade i patruller på 4-5 spejarscouter per patrull. Våra explorerscouter drar mötena för att få övning i ledarskap och för att killarna skall få träffa varandra. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Våra spejarscouter deltar aktivt på förläggningar, hajker samt evenemang utanför kåren.

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Ta alltid med kläder och skor enligt väder, det kan bli aktiviteter utomhus, fast man kanske inte tror det.


På grund av det rådande läget håller vi möten enligt rådande restriktioner och för tillfälle endast utomhus. Var gärna i kontakt med vår duktiga kårchef Theo Kovero om du har frågor.

Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas