Spejarscouterna


Våra spejarscouter är 12-14 (15) år gamla. Spejarscouterna är indelade i patruller på 4-5 spejarscouter per patrull. Våra explorerscouter drar mötena för att få övning i ledarskap och för att killarna skall få träffa varandra. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Våra spejarscouter deltar aktivt på förläggningar, hajker samt evenemang utanför kåren.

Om Du är förhindrad att delta i möte eller något av evenemangen. Kom ihåg att meddela din frånvaro åt gruppledarna så har vi alla det mycket roligare och tryggare. Kontaktuppgifterna hittar Du här.

Ta alltid med kläder och skor enligt väder, det kan bli aktiviteter utomhus, fast man kanske inte tror det.

Spejarscouter våren 2020


Mötena ordnas lördagar kl. 11 - 12.30 om inte annat meddelas

 

Programmet under de första två månaderna:

Vårt tema till att börja med kommer att vara olika kulturer run om i världen, så vi kommer att prova på lite olika saker.

 

18.1 Startmöte, vi går igenom vårens program / Vi lär oss om olika språk, skrifter samt musik

25.1 Föräldramöte (endast 1h möte!): Föräldrarna inne på kårlokalen, pojkarna ute

1.2 Vi bekantar oss med frukter, växter och djur från runt om i världen, meddela allergier

8.2 Vi provar göra maträtter från olika kulturer, meddela allergier

15.2 Sportlov, inget möte

22.2 Sagor från olika kulturer

29.2 Besök till Tropicario

Hälsningar Ledarna